Πρόσκληση για την αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον

Posted on Posted in Προσκλήσεις
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tenders), με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σχήματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας (peer-learning) για τις πόλεις και τις περιφέρειες, ως προς την αρχιτεκτονική υψηλής ποιότητας και το δομημένο περιβάλλον.
Ο επιλεγμένος ανάδοχος θα οργανώσει μια δράση ανταλλαγής τεχνογνωσίας για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν αρχές ποιότητας στο δομημένο περιβάλλον, με συντονισμό από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται στην έκθεση «Towards a shared culture of architecture – Investing in a high-quality living environment for everyone».
Με αυτήν την πρόσκληση η Επιτροπή υλοποιεί την Ανακοίνωση για το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.
Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 30 Ιανουαρίου 2023, 17:00 (ώρα Βρυξελλών)
Βρείτε εδώ την είδηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Πολιτισμός και Δημιουργικότητα, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου προς την πύλη eTendering, όπου μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες