Δημιουργική Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 2,44 δισεκατομμύρια € στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027), αντικαθιστώντας τα προηγούμενα Προγράμματα Culture και Media, και στηρίζει δράσεις του πολιτιστικού τομέα οι οποίες ενθαρρύνουν τη διακρατική συνεργασία, τις πλατφόρμες, τα δίκτυα και τη λογοτεχνική μετάφραση. Επίσης, στηρίζονται οργανισμοί του οπτικοακουστικού τομέα για την ανάπτυξη, τη διανομή και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα. Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Επιδιώκεται, επίσης, η συνεισφορά των οργανισμών αυτών σε μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της αύξησης των εργασιών τους. Τέλος, οι δράσεις του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των οργανισμών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα στις διεθνείς αγορές και στη δημιουργία νέων ακροατηρίων.