Πρόσκληση για την αρχιτεκτονική και το δομημένο περιβάλλον

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tenders), με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σχήματος ανταλλαγής τεχνογνωσίας (peer-learning) για τις πόλεις και τις περιφέρειες, ως προς την αρχιτεκτονική υψηλής ποιότητας και το δομημένο περιβάλλον. Ο επιλεγμένος ανάδοχος θα οργανώσει μια δράση ανταλλαγής τεχνογνωσίας για να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν αρχές ποιότητας στο […]

Music Moves Europe: Νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών!

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Σε νέα Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tenders), προχώρησε ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Music Moves Europe (MME), με θέμα: «ΜΜΕ-Ενίσχυση του διαλόγου για τη μουσική». Η πρόσκληση θα υλοποιήσει τη νέα τομεακή δράση για τη μουσική του «Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών 2021» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027», με σκοπό […]