Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Εκδόσεις για το νέο Πρόγραμμα 2021-2027:

Για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας

Για την Κυκλοφορία Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων

Για τις προτεραιότητες του νέου Προγράμματος

Για την ισότητα των φύλων και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας

Για τη Βιωσιμότητα και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας

 

Για την Ψηφιοποίηση και τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας

 

Εκδόσεις για το Πρόγραμμα 2014-2020:

Ταξίδι στον Πολιτισμό & τη Δημιουργία           


Νέο κανάλι στο Youtube:

 

Επισκεφτείτε και εγγραφείτε στο νέο κανάλι του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας στο youtube και παρακολουθήστε πρώτοι τη μίνι σειρά συνεντεύξεων με εκπροσώπους ελληνικών φορέων που ανέλαβαν Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας, ως συντονιστές.

 

 

 

 


Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών & δημιουργικών οργανισμών

   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

     ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Προγράμματα χρηματοδότησης στα οποία μπορούν να συμμετέχουν πολιτιστικοί φορείς: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ