Ανοιξε η πρόσκληση για τις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η πρόσκληση με θέμα «Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες για τη στήριξη των αναδυόμενων καλλιτεχνών» (European Platforms for the promotion of emerging artists), του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 (υποπρόγραμμα Πολιτισμός), άνοιξε και υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής προτάσεων.

Κάθε Πλατφόρμα πρέπει να αποτελείται από έναν συντονιστικό οργανισμό και τουλάχιστον 11 οργανισμούς μέλη που θα έχουν το καθεστώς τρίτων. Ο συντονιστής οργανισμός και οι οργανώσεις μέλη πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα και επίσημα εγγεγραμμένα σε τουλάχιστον 12 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες (οι πλατφόρμες θα έχουν επομένως τουλάχιστον 12 οργανισμούς από 12 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες).

Τα έργα δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τους 48 μήνες.

Project budget (maximum grant amount): 2.800.000 EUR για κάθε project.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31 Ιανουαρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.