Δύο νέες εκδόσεις για τη Λογοτεχνική Μετάφραση

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δύο νέες εκδόσεις που αφορούν στο σχήμα υποστήριξης του τομέα των βιβλίων και των εκδόσεων. Πρόκειται για τις εκδόσεις: Literary translations playbook Creative Europe’s support to the book and publishing sector Για την έκδοση «Creative Europe’s support to the book and publishing sector» (Η υποστήριξη της Δημιουργικής Ευρώπης στον τομέα του […]