Δύο νέες εκδόσεις για τη Λογοτεχνική Μετάφραση

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δύο νέες εκδόσεις που αφορούν στο σχήμα υποστήριξης του τομέα των βιβλίων και των εκδόσεων.

Πρόκειται για τις εκδόσεις:

Για την έκδοση «Creative Europe’s support to the book and publishing sector» (Η υποστήριξη της Δημιουργικής Ευρώπης στον τομέα του βιβλίου και των εκδόσεων)

Η έκδοση παρουσιάζει μια επισκόπηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, των θεμάτων, των πρωτοβουλιών και των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος για την υποστήριξη του τομέα του βιβλίου και των εκδόσεων κατά την περίοδο 2021-2023.

Κάθε ένα από τα έργα Creative Europe διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αλυσίδα αξίας του βιβλίου, συμβάλλει στη συλλογική προσπάθεια προώθησης λογοτεχνικών έργων και καλλιτεχνών και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία που περικλείεται από περισσότερες από 40 χώρες της Δημιουργικής Ευρώπης.

Η δημοσίευση περιγράφει επίσης θέματα, ειδικές δράσεις και πρωτοβουλίες της Δημιουργικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων του «», του Βραβείου Λογοτεχνίας της ΕΕ, της Ημέρας Ευρωπαίων συγγραφέων, τη στήριξη της νεολαίας και των νέων επαγγελματιών, την υποστήριξη στον πολιτιστικό και δημιουργικό κόσμο της Ουκρανίας.

Για την έκδοση «Literary translations playbook»

Η έκδοση περιλαμβάνει έναν δυναμικό κατάλογο λογοτεχνικών μεταφράσεων που εκδόθηκαν με την υποστήριξη της Creative Europe.

Η έκδοση περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα μεταφρασμένα έργα του 2021 και μια λίστα με τους υποστηριζόμενους εκδότες ανά χώρα.