Συχνές ερωτήσεις

  1. Ποιος είναι ο σκοπός της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας;

Η πλατφόρμα (https://futureu.europa.eu/?locale=el) είναι ο κεντρικός κόμβος αυτής της δημοκρατικής άσκησης, που επιτρέπει στους πολίτες να αναλάβουν την πρωτοβουλία σε μία συζήτηση για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν και αφορούν στην καθημερινή τους ζωή. Η ψηφιακή πλατφόρμα συγκεντρώνει, σε ένα μέρος, όλες τις συνεισφορές των πολιτών είτε προβάλλονται στο διαδίκτυο είτε σε εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες από όλες τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης θα συλλέγονται και θα δημοσιεύονται, μέσω της πλατφόρμας.

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συμμετοχής, η προώθηση της συζήτησης μεταξύ των πολιτών και η εξασφάλιση τόσο της προσβασιμότητας όσο και της διαφάνειας της Διάσκεψης. Οι πολίτες σε όλη την Ε.Ε. αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,  μοιράζονται τις ιδέες τους και στέλνουν ηλεκτρονικές υποβολές. Η πλατφόρμα είναι ταυτόχρονα και μέσο συγκέντρωσης απόψεων αλλά και ενημέρωσης των πολιτών για την εξέλιξη των συζητήσεων.

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες της Ε.Ε., καθώς και σε εθνικές και τοπικές αρχές, αρκεί να σέβονται τον Χάρτη της Διάσκεψης.

 

  1. Πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα προσφέρει τρεις κύριους τρόπους αλληλεπίδρασης: α) Οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για την Ευρώπη και τις αλλαγές που πιστεύουν ότι χρειάζονται ή να σχολιάσουν αυτό που έχουν ήδη πει άλλοι Ευρωπαίοι, β) να βρουν εκδηλώσεις για να παρακολουθήσουν κοντά τους ή  διαδικτυακά και γ) να διοργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις.

Οι χρήστες επιλέγουν από μία λίστα θεμάτων και ενημερώνουν την Ε.Ε. για τη γνώμη τους μέσω της πλατφόρμας. Αυτές οι ιδέες θα συγκεντρωθούν, θα αναλυθούν και θα δημοσιευτούν στην πλατφόρμα καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια, θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στα πάνελ των Ευρωπαίων πολιτών και τις Ολομέλειες της Διάσκεψης.

Οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν χάρτη όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και να φιλτράρουν, μέσω θέματος/τοποθεσίας/τύπου (π.χ. αυτοπροσώπως, online ή υβριδικά) πριν εγγραφούν για να λάβουν μέρος.

Για να «ανεβάσουν» μία προγραμματισμένη εκδήλωση, οι διοργανωτές εκδηλώσεων περιγράφουν και δημοσιεύουν την πρωτοβουλία τους στην πλατφόρμα, ώστε να την εντοπίσουν και ίσως την παρακολουθήσουν και άλλοι. Οι διοργανωτές εκδηλώσεων δεσμεύονται να «ανεβάσουν» τα αποτελέσματα των συζητήσεων της εκδήλωσής τους, για να διασφαλίσουν ότι όλες οι ιδέες αντικατοπτρίζονται στην πλατφόρμα.

Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίσει ότι οι ιδέες που εκφράστηκαν κατά τη Διάσκεψη θα τροφοδοτήσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό της Ε.Ε. και θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για τη δράση της τα επόμενα χρόνια.

 

  1. Μπορούν οι περιφερειακές αρχές, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις ή τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να ανεβάσουν τις εκδηλώσεις τους στην πλατφόρμα;

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με εθνικές και τοπικές αρχές θα βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι η Διάσκεψη φτάνει όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε κάθε γωνιά της Ε.Ε..

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες από αυτές τις «εθνικές εκδηλώσεις» και τα θέματα που εγείρουν οι πολίτες εκεί. Οι εθνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. υποδεικνύονται με ξεχωριστό κωδικό χρώματος στον χάρτη των εκδηλώσεων.

 

  1. Ποια συνέχεια θα υπάρξει από όλες τις εκδηλώσεις και τις ιδέες που αναφέρονται στην πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα θα συλλέξει όλες τις ιδέες που προέρχονται απευθείας από τους πολίτες και αυτές που προέρχονται από τις εκδηλώσεις. Όλες οι εκδηλώσεις της Διάσκεψης πρέπει να εμφανίζονται στην πλατφόρμα με τη μορφή μίας σύντομης αναφοράς και να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προτάσεις ή ιδέες.

Αυτές οι αναφορές θα τροφοδοτήσουν τα πάνελ των Ευρωπαίων πολιτών και τις Ολομέλειες της Διάσκεψης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσβάσιμες και στην ίδια την πλατφόρμα και, επομένως, διαθέσιμες σε όποιον αλληλεπιδρά με την πλατφόρμα.

Το αποτέλεσμα της Διάσκεψης θα παρουσιαστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή στους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα εξετάσουν γρήγορα τον τρόπο αποτελεσματικής παρακολούθησης αυτής της αναφοράς, ο καθένας στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

 

  1. Πώς γίνεται η διαχείριση της πλατφόρμας;

Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και όλες οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Διάσκεψη δεσμεύονται να θέσουν τους πολίτες στο επίκεντρο και να τους επιτρέπουν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.

Στην πλατφόρμα, ο καθένας μπορεί να περιηγηθεί στις ιδέες που υποβλήθηκαν και στα υπάρχοντα αποτελέσματα εκδηλώσεων. Για να μπορέσετε να συνεισφέρετε, πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σύνδεσης στην Ε.Ε. και να εγγραφείτε. Θα υπάρχει μία ομάδα συντονιστών για γρήγορη επισήμανση και επίλυση προβλημάτων.

 

  1. Γιατί η πλατφόρμα είναι δομημένη γύρω από συγκεκριμένα θέματα και όχι άλλα;

Οι πολίτες θα είναι ελεύθεροι να θέσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί, μέσω ενός «ανοιχτού κουτιού» στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, για διατομεακές ιδέες ή θέματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στην πλατφόρμα.

Προκειμένου να δομηθούν οι συνεισφορές στην πλατφόρμα, έχει επιλεγεί ένας κατάλογος θεμάτων, σύμφωνα με τις κύριες φιλοδοξίες της Ε.Ε., όπως ορίζεται στις Πολιτικές Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αυτά τα θέματα καθορίστηκαν και συμφωνήθηκαν στην Κοινή Δήλωση για τη Διάσκεψη, την οποία υπέγραψαν οι Πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ηγούνται αυτής της προσπάθειας, στις 10 Μαρτίου 2021. Περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, την υγεία, την ισχυρότερη οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τις θέσεις εργασίας, την Ε.Ε. στον κόσμο, τις αξίες και τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ασφάλεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ευρωπαϊκή δημοκρατία, τη μετανάστευση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό.

 

  1. Η ψηφιακή πλατφόρμα δέχεται συνεισφορές σε γλώσσες άλλες από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ;

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και όλο το περιεχόμενο θα μπορεί να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες, έτσι ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να διαβάσει ιδέες από όλη την Ε.Ε. Μεταφράσεις για μη επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. (π.χ. καταλανικά ή λουξεμβουργιανά) μπορούν να διατίθενται στην πλατφόρμα, εάν παρέχονται και χρηματοδοτούνται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

 

  1. Πόσο καιρό θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα;

Η Διάσκεψη θα πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα έως την άνοιξη του 2022, ώστε να παρέχει συστάσεις και καθοδήγηση στα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

[Ενημερωτικό υλικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2021)]