Υπο-πρόγραμμα MEDIA 2021 – 2027

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει την ανάπτυξη και τη διανομή ταινιών και οπτικοακουστικών έργων με διεθνή απήχηση, εντός και εκτός Ευρώπης. Συμβάλλει στην καλλιέργεια ταλέντων και διαχειρίζεται στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα, της πολυφωνίας και της ελευθερίας. Το πρόγραμμα επίσης προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία.

Το πρόγραμμα MEDIA στηρίζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικού τομέα να αναπτυχθούν, να διανείμουν και να προωθήσουν το έργο τους. Διατίθεται χρηματοδότηση σε μία σειρά πεδίων, όπως είναι π.χ. η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, η δοκιμή στρατηγικών ανάπτυξης ακροατηρίου, η κατάρτιση ή η επαγγελματική ανάπτυξη, η ανάπτυξη έργων για διεθνή ακροατήρια και οι διασυνοριακές συμπαραγωγές.

Στη χώρα μας, αρμόδιος φορέας προώθησης του υποπρογράμματος MEDIA είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: http://www.gfc.gr/

Facebook page του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIA

Περισσότερες πληροφορίες:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις πρώτες προκηρύξεις οικονομικών ενισχύσεων για τον οπτικοακουστικό τομέα στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη MEDIA 2021-2027.

Πρόκειται για:

1. ΤV and online content

2. European mini-slate development

3. Networks of European Cinemas

4. Films on the Move

5. European Festivals

6. European slate development