Υπο-πρόγραμμα Media

Το Υπο-πρόγραμμα MEDIA στηρίζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικού τομέα να αναπτυχθούν, να διανείμουν και να προωθήσουν το έργο τους. Διατίθεται χρηματοδότηση σε μία σειρά πεδίων, όπως είναι π.χ. η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, η δοκιμή στρατηγικών ανάπτυξης ακροατηρίου, η κατάρτιση ή η επαγγελματική ανάπτυξη, η ανάπτυξη έργων για διεθνή ακροατήρια και οι διασυνοριακές συμπαραγωγές. Στη χώρα μας, αρμόδια Υπηρεσία είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: http://www.gfc.gr/

«Facebook page»: / ƒ /  https://www.facebook.com/CreativeEuropeMediaDeskGreece?fref=ts

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/audiovisual-support/index_en.htm

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. Υποστήριξη στην εκπαίδευση/κατάρτιση
 2. Υποστήριξη για την ανάπτυξη μεμονωμένων σχεδίων
 3. Υποστήριξη για την ανάπτυξη δέσμης έργων
 4. Στήριξη για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών παιχνιδιών βίντεο
 5. Στήριξη της τηλεοπτικής προβολής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
 6. Υποστήριξη στη χρηματοδότηση Ταμείων Συμπαραγωγών
 7. Στήριξη της πρόσβασης στις αγορές
 8. Υποστήριξη της διακρατικής διανομής ευρωπαϊκών ταινιών – Αυτόματο σύστημα
 9. Υποστήριξη της διακρατικής διανομής ευρωπαϊκών ταινιών – Επιλεκτικό σύστημα
 10. Υποστήριξη Διεθνών Αντιπροσώπων Πωλήσεων
 11. Κινηματογραφικά δίκτυα
 12. Στήριξη για φεστιβάλ κινηματογράφου
 13. Διεύρυνση κοινού
 14. Στήριξη διαδικτυακής διανομής