Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας – Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2019

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι μόλις δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το σκέλος Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας 2019 στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020». Ως προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών  αιτήσεων ορίστηκε η Τρίτη 11/12/2018.  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της EACEA