Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικότητα

Posted on Posted in News - Releases, Calls

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο “Υποστήριξη ανάπτυξης και προώθησης διακρατικών τουριστικών προϊόντων που αξιοποιούν συνέργειες μεταξύ τουριστικών και πολιτιστικών βιομηχανιών”, είναι ανοικτή!

Η πρόσκληση αποσκοπεί στη συγχρηματοδότηση δημιουργικών και καινοτόμων δράσεων οι οποίες αξιοποιούν τη δυναμική της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ), συμπεριλαμβάνοντας την Πολιτιστική Κληρονομιά, με σκοπό την ανάπτυξη νέων τουριστικών εμπειριών ή την τόνωση των ήδη υπαρχουσών εμπειριών.

Ακολουθώντας τους στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η πρόσκληση θα υποστηρίξει δράσεις με καινοτόμες και βιώσιμες προσεγγίσεις  που βασίζονται σε στενή συνεργασία του τουρισμού με τους επαγγελματίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Η προθεσμία των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 19 Ιουλίου 2018
Βρείτε εδώ την πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  του Eυρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.