Ενημέρωση για την 1η πρόσκληση κοινών έργων του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Posted on Posted in News - Releases

Πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουνίου στην Κέρκυρα η 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, η οποία και ενέκρινε το περιεχόμενο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τα λεγόμενα “κοινά έργα”. Η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία (http://www.greece-italy.eu/) περί τα μέσα Ιουλίου και να παραμείνει ενεργή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Για την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ που βρίσκονται στην επιλέξιμη περιοχή, παρατίθεται η πρόσκληση επισημαίνοντάς σας τον Ειδικό Στόχο 2.1 “Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό κεφάλαιο της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος” με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.000.000 ευρώ.

Για τη δημιουργία εταιρικού σχήματος είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3-5 εταίρων και από τις δυο χώρες, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής. Οι εταίροι προέρχονται, κατά κανόνα, από την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη πρόσκληση, μπορούν να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα μέχρι 2 “συνδεδεμένοι εταίροι” (associated partners) ανά πρόταση, έστω και αν δεν εδρεύουν στην επιλέξιμη περιοχή. Οι εταίροι αυτοί συμμετέχουν χωρίς προϋπολογισμό.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ένας δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει ως επικεφαλής εταιρικού σχήματος σε μια μόνο πρόταση ανά Ειδικό Στόχο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κάτωθι φορέα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ)
Μονάδα Α΄
Θεμιστοκλέους 87, 10681 Αθήνα
Τηλ: 210 3307 601
Fax: 210 3307 642
E-mail: ydepp@culture.gr