Δημοσίευση Πρόσκλησης για τα “Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης” 2018

Posted on Posted in News - Releases, Calls

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), η πρόσκληση για τα Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2018. Σας επισημαίνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 23η Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της EACEA