Μετάφραση λογοτεχνικών έργων

Πρόσκληση 2023

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόσκληση για την Διακρατική Κυκλοφορία Κυκλοφορία Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκδότες και φορείς με εκδοτική δραστηριότητα, με στόχο τη στήριξη (α) της μετάφρασης, (β) της έκδοσης, (γ) της κυκλοφορίας και (δ) της προώθησης λογοτεχνικών έργων.

Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι οργανισμοί ή μέλη κοινοπραξιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθεί η μετάφραση έργων μυθοπλασίας (μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποίηση, κόμικς κ.α., σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), η μετάφραση αποσπασμάτων για την προώθηση της πώλησης των δικαιωμάτων μεταφρασμένων έργων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση των έργων αυτών, από μία επιλέξιμη γλώσσα του Προγράμματος σε μια άλλη επιλέξιμη γλώσσα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2023, στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για:

(α) έργα μικρής κλίμακας: Έργα που προτείνουν μετάφραση 5 έως και 10 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 100.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.

(β) έργα μεσαίας κλίμακας: Έργα που προτείνουν μετάφραση 11 έως 20 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 200.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.

(γ) έργα μεγάλης κλίμακας: Έργα που προτείνουν μετάφραση τουλάχιστον 21 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 300.000 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό χρηματοδότησης 60%.

Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση ενδιαφέροντος (Call Document) ΕΔΩ.

Επιλέξιμα έργα: Μετάφραση και προώθηση ενός πακέτου υψηλής ποιότητας έργων (μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς, παιδικά βιβλία).

Η στρατηγική πρέπει να κινείται στο ακόλουθο πλαίσιο: μετάφραση, έκδοση, διανομή και προώθηση του μεταφρασμένου πακέτου.

Επιλέξιμες γλώσσες: Η γλώσσα του πρωτοτύπου και η γλώσσα της μετάφρασης πρέπει να είναι μία από τις επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες των κρατών μελών της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών/Ε.Ζ.Ε.Σ. και των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η αρχαία Ελληνική και η Λατινική γλώσσα είναι επιλέξιμες ως γλώσσα-πηγή.

Η γλώσσα-στόχος πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα του μεταφραστή.

Προσκλήσεις 2021 και 2022

Αναρτήθηκε η πρόσκληση για την «Κυκλοφορία των Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων» για το 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τελευταία  πρόσκληση που αφορά στα Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης για το έτος 2022, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ

Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης είναι:

  1. Ανάρτηση πρόσκλησης: 1 Μαρτίου 2022
  2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2022
  3. Αξιολόγηση αιτήσεων: Ιούνιος – Αύγουστος 2022
  4. Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων: Σεπτέμβριος 2022
  5. Υπογραφή συμβάσεων με τη διαχειριστική αρχή (EACEA): Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022.

Η πρόσκληση ακολουθεί τη στρατηγική της πρόσκλησης του 2021. Αναλυτικά:

Με στόχο την στήριξη των εκδοτών στη μετάφραση, την προώθηση και τη διάδοση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, καθώς και στη διασυνοριακή κυκλοφορία της μέσω των παραδοσιακών και των ψηφιακών διαύλων, διατίθεται χρηματοδότηση για τη μετάφραση έργων μυθοπλασίας και για συναφείς δραστηριότητες προώθησης. Μεμονωμένοι οργανισμοί ή μέλη κοινοπραξιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η μετάφραση λογοτεχνικών έργων, όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποίηση, κόμικς κ.α. (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), η μετάφραση αποσπασμάτων για την προώθηση της πώλησης των δικαιωμάτων μεταφρασμένων έργων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση των έργων αυτών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για:

  • έργα μικρής κλίμακας:  Projects που προτείνουν μετάφραση 5 έως και 10 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 100.000 ευρώ (Πρόσκληση 2021: 30% του προϋπολογισμού). Πρόσκληση 2022: «το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου και ποσοστό χρηματοδότησης 60%».
  • μεσαίας κλίμακας: Projects που προτείνουν μετάφραση 11 έως 20 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 200.000 ευρώ (Πρόσκληση 2021: 40% του προϋπολογισμού).  Πρόσκληση 2022: «το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου και ποσοστό χρηματοδότησης 60%».
  • μεγάλης κλίμακας: Projects που προτείνουν μετάφραση τουλάχιστον 21 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 300.000 ευρώ (30% του προϋπολογισμού). Πρόσκληση 2022: «το ποσό της επιχορήγησης θα καθοριστεί από τη χορηγούσα αρχή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου και ποσοστό χρηματοδότησης 60%».

Επιλέξιμα έργα: Μετάφραση και προώθηση ενός πακέτου υψηλής ποιότητας έργων (μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς, παιδικά βιβλία).

Η στρατηγική πρέπει να κινείται στο ακόλουθο πλαίσιο: μετάφραση, διανομή και προώθηση του μεταφρασμένου πακέτου.

Επιλέξιμες γλώσσες:

Η γλώσσα του πρωτοτύπου και η γλώσσα της μετάφρασης πρέπει να είναι μία από τις επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ. (Προς το παρόν, μόνον η Ισλανδία και η Νορβηγία).

Η αρχαία Ελληνική και η Λατινική γλώσσα είναι επιλέξιμες. 

Η γλώσσα-στόχος πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα του μεταφραστή.

Οι μεταφράσεις πρέπει να έχουν διασυνοριακή διάσταση: Όχι από μία επίσημη εθνική γλώσσα σε μία άλλη της ίδιας χώρας, π.χ. από τα Καστιλιάνικα στα Βασκικά).

Τα προς μετάφραση λογοτεχνικά έργα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (e-books), θα πρέπει να συνιστούν αφ’ ενός μυθοπλασία με υψηλή λογοτεχνική ποιότητα, και αφ’ ετέρου θα πρέπει οι συγγραφείς των εν λόγω έργων να είναι υπήκοοι / κάτοικοι των ανωτέρω επιλέξιμων χωρών. Επίσης, το σχέδιο λογοτεχνικής μετάφρασης πρέπει να αφορά σε πρωτότυπο έργο, που έχει ήδη δημοσιευθεί αλλά δεν έχει ακόμη μεταφραστεί, (εκτός και αν δικαιολογείται η ανάγκη για νέα μετάφραση 50 χρόνια μετά την τελευταία μετάφραση του εν λόγω έργου).

Για το έτος 2021, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση που αφορά στα Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.