Στις 8 Νοεμβρίου 2022 λήγουν οι αιτήσεις για το νέο σχήμα ενίσχυσης των παραστατικών τεχνών Perform Europe

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρόσκληση για τη διαμόρφωση του νέου σχήματος ενίσχυσης των παραστατικών τεχνών Perform Europe.

Η πρόσκληση θα επιλέξει ένα συγκεκριμένο project, το οποίο με τη σειρά του θα αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση της πρόσκλησης για να ενισχύσει τη δράση τουλάχιστον 35 projects, σε διάστημα 36 μηνών, που αφορούν στο σύνολο των παραστατικών τεχνών.

Η συνολική χρηματοδότηση της δράσης θα είναι 3 εκατ. ευρώ.

Στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει τις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών, με βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και καινοτόμο τρόπο.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι αιτήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι βασίζονται στο πιλοτικό έργο που εφαρμόστηκε μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Ιουνίου 2021, παρέχοντας ευκαιρίες περιοδειών σε καλλιτέχνες και πολιτιστικές εταιρείες, καθώς και σε φεστιβάλ και καλλιτεχνικούς χώρους, για τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων τους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ανάγκες στους τομείς των τεχνών του θεάματος (εξαιρουμένων των παραστάσεων ζωντανής μουσικής) και να προσπαθήσουν να μειώσουν τις ανισότητες και τις ανισορροπίες στις διασυνοριακές περιοδείες και την ψηφιακή διανομή έργων παραστατικών τεχνών.

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων: 8 Νοεμβρίου 2022.

Οι φορείς που θα συμμετέχουν στην πρόσκληση θα πρέπει να έχουν νομική υπόσταση για τουλάχιστον δύο χρόνια έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.