Κυκλοφορία Λογοτεχνικών Έργων

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη υποστηρίζει σχέδια (projects) που ενθαρρύνουν τη μετάφραση, δημοσίευση και κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων. Προς την κατεύθυνση αυτή, χρηματοδοτείται έως ένα ποσοστό η μετάφραση και κυκλοφορία ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων, έτσι ώστε να αναδειχθεί η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Η παρούσα δράση αφορά στην υποστήριξη σχεδίων (projects) που αφορούν στη μετάφραση, την προώθηση, τη δημοσίευση και την διάδοση λογοτεχνικών έργων φαντασίας.

 

Το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Δικτύων, ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 31 Μαίου, 2022, 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

Για περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με τη δράση αυτή, πατήστε εδώ.

Για το online manual που αφορά σε αυτή τη δράση πατήστε εδώ.