Η Ελλάδα τρίτη χώρα σε αιτήσεις στα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν τα στατιστικά στοιχεία από τις αιτήσεις των φορέων στα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας για το 2024. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε αιτήσεις εταίρων (partner application) και πέμπτη χώρα σε αιτήσεις των επικεφαλής (coordinators application), στοιχεία που δείχνουν την μεγάλη διάχυση του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός στον ελληνικό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Συγκεκριμένα, στο στάδιο των αιτήσεων για τις προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων του 2024, κατατέθηκαν συνολικά 963 αιτήσεις επικεφαλης εταίρων (coordinators). Πρώτη χώρα σε αιτήσεις είναι η Ιταλία με 152, δεύτερη η Ισπανία με 78 αιτήσεις, ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία, με 61 και 54 αιτήσεις, αντίστοιχα, και αμέσως μετά, στην πέμπτη θέση, έρχεται η Ελλάδα, με 49 αιτήσεις. Συνολικά, δηλαδή το 5,1% των συνολικών αιτήσεων από επικεφαλής εταίρους έχουν κατατεθεί από πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς με έδρα την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά, πανευρωπαϊκά.

Όσον αφορά στους εταίρους που συμμετέχουν σε κατατεθειμένες αιτήσεις του 2024, ανέρχονται στους 3.805. Πρώτη χώρα –διαχρονικά- είναι η Ιταλία, με 394 αιτήσεις (10,34% επί του συνόλου), δεύτερη χώρα η Ισπανία με 304 αιτήσεις και τρίτη χώρα είναι η Ελλάδα με 230 αιτήσεις! Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία του ελληνικού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, αλλά και του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας που συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Αναδεικνύεται, έτσι, η ανερχόμενη δυναμική του πολιτιστικού τομέα της χώρας μας, καθώς η συμμετοχή της Ελλάδας ξεπερνά ακόμη και τη συμμετοχή μεγάλων χωρών όπως είναι της Γερμανίας και της Γαλλίας (με 189 και 196 αντίστοιχα). Οι 230 αιτήσεις αντιστοιχούν σε 6,04% επί των συνολικών αιτήσεων.

Σε ποιους τομείς κατατέθηκαν οι αιτήσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τους τομείς στους οποίους κατατέθηκαν οι αιτήσεις. Ο τομέας της μουσικής επιλέχθηκε από 229 αιτήσεις, ακολουθεί η πολιτιστική κληρονομιά με 212 αιτήσεις και ακολουθούν η Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο με 192.