Διακρατικά σχέδια συνεργασίας

Tο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί διακρατικά σχέδια συνεργασίας ώστε να βοηθήσει τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Παραδείγματα διακρατικών σχεδίων συνεργασίας είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή έργων τέχνης μέσω δανεισμού, διεθνών περιοδειών και εκθέσεων, καθώς και οι συμπαραγωγές, οι κοινές περιοδείες και οι παραστάσεις πολιτιστικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες.

Το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 διαμόρφωσε τρεις ξεχωριστές προσκλήσεις για τα διακρατικά σχέδια συνεργασίας. Αναλυτικά:

 • Τα Σχέδια Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (COOP1).

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον δύο (2) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικες χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον τριών χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου είναι δυνατόν να ανέλθει στο ποσόν των 200.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 80% του συνολικού κόστους του σχεδίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 • Τα Σχέδια Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας (COOP2).

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον πέντε (4) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσόν  των 1.000.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 70% συνολικού κόστους του σχεδίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 • Τα Σχέδια Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας (COOP3).

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον εννιά (9) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσόν  των 2.000.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 60% συνολικού κόστους του σχεδίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Οι επιλέξιμες χώρες αναγράφονται σε κάθε πρόσκληση στο πεδίο eligible countries.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.
 2. Να είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες
 3. Να έχουν συσταθεί ως νομικό πρόσωπο. Μόνο για την περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να υποβάλει φάκελο ως συντονιστής, η νομική σύσταση του φορέα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής.
 4. Ο συντονιστής να έχει εξουσιοδότηση από όλους τους εταίρους.
 5. Να υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλα τα έργα που εντάσσονται στην πρόταση.

Επιλέξιμες δράσεις:

 1. Πρέπει να σχετίζονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα
 2. Οι δραστηριότητες που ανήκουν αμιγώς στον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες, γιατί χρηματοδοτούνται από το υποπρόγραμμα MEDIA.

Επιλέξιμη περίοδος:

 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας ορίζεται στους 48 μήνες και για τις τρεις κατηγορίες
 2. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:
 • Call opening: 8 June 2021
 • Deadline for submission: 7 September 2021 – 17:00:00 CET (Brussels)
 • Evaluation: September 2021 – January 2022
 • Information on evaluation results: February 2022
 • GA signature: March/May 2022

Υποβολή προτάσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Ελληνικές συμμετοχές σε διακρατικά σχέδια συνεργασίας:

 

Αν επιθυμείτε να προετοιμαστείτε για την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.