Διακρατικά σχέδια συνεργασίας

Πρόσκληση 2023

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τρεις νέες προσκλήσεις των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας.

Αναλυτικά:

 • Στα Σχέδια Μικρής Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει στα 200.000 €, τα οποία αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο χρηματοδότηση έργου.
 • Στα Σχέδια Μεσαίας Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 φορείς από 5 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει το 1.000.000 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο χρηματοδότηση έργου.
 • Στα Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 φορείς από 10 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει τα 2.000.000 €, τα οποία αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό χρηματοδότηση έργου.

Χρήσιμα έγγραφα για την υποβολή της πρότασής σας:

 1. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (Call Document). Για να τη δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 2. Η φόρμα της αίτησης (template). Για να τη δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 3. Για το ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του Προγράμματος (Annual Work Programme 2023), παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 4. Το Model Grand Agreement. Για να το δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 5. Το Online Manual. Για να το δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023, στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τις οριζόντιες προτεραιότητες της πρόσκλησης και συγκεκριμένα τόσο (1) με την συμπεριληπτικότητα, τη διαφορετικότητα και την ισότητα των φύλων όσο και (2) τη βιωσιμότητα και τη φιλική προς το περιβάλλον και πράσινη πολιτική.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν έναν εκ των δύο στόχων, είτε (1) τη διακρατική δημιουργία και κυκλοφορία είτε (2) την καινοτομία.

Οι βασικές προτεραιότητες της πρόσκλησης είναι:

(α) η ανάπτυξη κοινού, (β) η κοινωνική ενσωμάτωση, (γ) η βιωσιμότητα, (δ) η ψηφιακή μετάβαση, (ε) η διεθνής διάσταση και (στ) η ετήσια τομεακή προτεραιότητα (πολιτιστική πολιτική, βιβλίο, αρχιτεκτονική, σχέδιο και βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός) και οι αιτούντες θα πρέπει να επιλέξουν δύο από αυτές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 60.076.809 ευρώ που κατανέμεται ως εξής: Για τα Μικρής Κλίμακας θα δοθούν 21.026.883, για τα Μεσαίας Κλίμακας 21.026.883 και για τα Μεγάλης Κλίμακας 18.023.043 ευρώ.

Πρόσκληση 2022

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι τρεις νέες προσκλήσεις των Σχεδίων Διακρατικής Συνεργασίας, για τα Σχέδια Μικρής Κλίμακας, τα Σχέδια Μεσαίας Κλίμακας και τα Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας.

Στα Σχέδια Μικρής Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει στα 200.000 €, τα οποία αντιστοιχούν στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο χρηματοδότηση έργου.

Στα Σχέδια Μεσαίας Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 5 φορείς από 5 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει το 1.000.000 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του υπο χρηματοδότηση έργου.

Στα Σχέδια Μεγάλης Κλίμακας θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 φορείς από 10 διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες. Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση φτάνει τα 2.000.000 €, τα οποία αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό χρηματοδότηση έργου.

Χρήσιμα έγγραφα για την υποβολή της αίτησης

 1. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Για να τη δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 2. Η φόρμα της αίτησης (template). Για να τη δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 3. Το Model Grand Agreement. Για να το δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.
 4. Το Online Manual. Για να το δείτε, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.

Χρονοδιάγραμμα και άλλες πληροφορίες

Ο συνολικός προϋπολογισμού της πρόσκλησης είναι 68.607.267€ και αναμένεται να χρηματοδοτήσει συνολικά περίπου 130 έργα.

Στις ανωτέρω προσκλήσεις επιλέξιμοι είναι οργανισμοί και φορείς που είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε μία εκ των συμμετεχουσών χωρών στο Πρόγραμμα (λίστα συμμετεχουσών χωρών στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων).

Η Προκήρυξη έχει δύο βασικούς Στόχους (Objectives):

 1. Την ενίσχυση της διακρατικής δημιουργίας και της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών έργων και καλλιτεχνών,
 2. Την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων να καλλιεργούν το ταλέντο, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να επιλέξουν έναν εκ δύο παραπάνω βασικών Στόχων της Προκήρυξης.

Χρονοδιάγραμμα:

Δημοσίευση πρόσκλησης: 1 Φεβρουαρίου 2022
Προθεσμία υποβολής αίτησης: 31 Μαρτίου 2022 – 17:00:00 CET (ώρα Βρυξελλών)
Ολοκλήρωση αξιολόγησης προτάσεων: Απρίλιος – Αύγουστος 2022
Ενημέρωση επί των αξιολογήσεων: Σεπτέμβριος 2022
Υπογραφές συμφωνίας με επιλέξιμα έργα: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022.

Πρόσκληση 2021

Tο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χρηματοδοτεί διακρατικά σχέδια συνεργασίας ώστε να βοηθήσει τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Παραδείγματα διακρατικών σχεδίων συνεργασίας είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή έργων τέχνης μέσω δανεισμού, διεθνών περιοδειών και εκθέσεων, καθώς και οι συμπαραγωγές, οι κοινές περιοδείες και οι παραστάσεις πολιτιστικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες.

Το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 διαμόρφωσε τρεις ξεχωριστές προσκλήσεις για τα διακρατικά σχέδια συνεργασίας. Αναλυτικά:

 • Τα Σχέδια Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (COOP1).

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον δύο (2) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικες χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον τριών χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου είναι δυνατόν να ανέλθει στο ποσόν των 200.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 80% του συνολικού κόστους του σχεδίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 • Τα Σχέδια Συνεργασίας Μεσαίας Κλίμακας (COOP2).

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον πέντε (4) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσόν  των 1.000.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 70% συνολικού κόστους του σχεδίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

 • Τα Σχέδια Συνεργασίας Μεγάλης Κλίμακας (COOP3).

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον εννιά (9) οργανισμοί ως εταίροι (partners) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον πέντε χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσόν  των 2.000.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 60% συνολικού κόστους του σχεδίου.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Οι επιλέξιμες χώρες αναγράφονται σε κάθε πρόσκληση στο πεδίο eligible countries.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα.
 2. Να είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες
 3. Να έχουν συσταθεί ως νομικό πρόσωπο. Μόνο για την περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να υποβάλει φάκελο ως συντονιστής, η νομική σύσταση του φορέα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής.
 4. Ο συντονιστής να έχει εξουσιοδότηση από όλους τους εταίρους.
 5. Να υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλα τα έργα που εντάσσονται στην πρόταση.

Επιλέξιμες δράσεις:

 1. Πρέπει να σχετίζονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα
 2. Οι δραστηριότητες που ανήκουν αμιγώς στον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες, γιατί χρηματοδοτούνται από το υποπρόγραμμα MEDIA.

Επιλέξιμη περίοδος:

 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας ορίζεται στους 48 μήνες και για τις τρεις κατηγορίες
 2. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:
 • Call opening: 8 June 2021
 • Deadline for submission: 7 September 2021 – 17:00:00 CET (Brussels)
 • Evaluation: September 2021 – January 2022
 • Information on evaluation results: February 2022
 • GA signature: March/May 2022

Υποβολή προτάσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Ελληνικές συμμετοχές σε διακρατικά σχέδια συνεργασίας:

 

Αν επιθυμείτε να προετοιμαστείτε για την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.