Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες

Το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει πλατφόρμες (ομάδες οργανισμών) οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της προβολής Ευρωπαίων καλλιτεχνών, δημιουργών και ανερχόμενων ταλέντων, στη διασυνοριακή συνεργασία για την προσέγγιση νέων ακροατηρίων στον προγραμματισμό και στη διοργάνωση ευρωπαϊκών εκδηλώσεων οι οποίες ενθαρρύνουν τη γνωριμία των εθνικών ακροατηρίων με άλλους Ευρωπαίους καλλιτέχνες. Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η αύξηση του αριθμού των πολιτιστικών παραστάσεων και στις συμμετέχουσες χώρες, καθώς και η δημιουργία νέων ακροατηρίων.

 

Επιλέξιμα έργα:

Συμμετοχή τουλάχιστον δέκα (10) οργανισμών, οι οποίοι να αναδεικνύουν και να προωθούν Ευρωπαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες μέσα  από μία πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται ένας συντονιστικός φορέας.

Ο συντονιστικός φορέας επιλέγει τα μέλη της πλατφόρμας, η οποία βασίζεται σε μια σειρά κριτηρίων.

Εφαρμόζεται μέσω μίας συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται μέχρι τα 500.000 € ετησίως και η οποία αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού προϋπολογισμού

Επόμενη και τελευταία πρόσκληση:  Φεβρουάριος 2017

Προθεσμία υποβολής: 27 Απριλίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/opportunities/culture-support/eu-platform_en.htm