Άνοιξε η πρόσκληση του 2022 για τη Λογοτεχνική Μετάφραση

Posted on Posted in Προσκλήσεις

Άνοιξε από την 1η Μαρτίου η πρόσκληση για την «Κυκλοφορία των ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Μαΐου 2022.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να χρηματοδοτήσει 40 έργα (projects) που θα αφορούν στη μετάφραση λογοτεχνικών έργων.

Το κάθε προτεινόμενο έργο (project) θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε επιλέξιμα λογοτεχνικά έργα. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των σταδίων της παραγωγής και εμπορίας του βιβλίου: (1) τη μετάφραση, (2) την έκδοση, (3) την προώθηση και (4) τη διανομή των προτεινόμενων στο project λογοτεχνικών έργων προς μετάφραση.

Η πρόσκληση έχει τρεις κατηγορίες:

  • Μικρής κλίμακας: ένα πακέτο 5 έως 10 βιβλίων με χρηματοδότηση έως 100.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού
  • Μεσαίας κλίμακας: πακέτο 11 έως 20 βιβλίων με χρηματοδότηση έως 200.000 ευρώ (60% του συνολικού προϋπολογισμού)
  • Μεγάλης κλίμακας: περισσότερα από 21 βιβλία με χρηματοδότηση έως 300.000 ευρώ (60% του συνολικού προϋπολογισμού)

Για περισσότερες πληροφορίες και κριτήρια επιλεξιμότητας, ΕΔΩ.