Άνοιξε η πρόσκληση για τα Ευρωπαϊκά Σχέδια Συνεργασίας (Cooperation Projects)

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και ενδιαφερόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς.

Με προϋπολογισμό περίπου 60 εκατ. ευρώ, η δράση θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, για να αυξηθεί η διασυνοριακή διάσταση της δημιουργίας και της κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού περιεχομένου. Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη, τον πειραματισμό, τη διάδοση και την εφαρμογή νέων και καινοτόμων πρακτικών.

Η δράση θα υποστηρίξει τουλάχιστον 130 έργα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 23 Ιανουαρίου 2024.

Επιλεξιμότητα

Τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι ανοιχτά σε όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή η δράση εντάσσεται στο σκέλος Πολιτισμός του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, έργα με αποκλειστικό οπτικοακουστικό περιεχόμενο ή/και που αποτελούνται αποκλειστικά από οργανισμούς του οπτικοακουστικού τομέα δεν είναι επιλέξιμα για αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε ΕΔΩ.