Πολιτική συμφωνία για το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Επιτεύχθηκε η αναμενόμενη πολιτική συμφωνία για το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών.

Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και, ταυτόχρονα, το μοναδικό που έχει σχεδιαστεί από την ΕΕ για την αποκλειστική του στήριξη. Με προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 2,4 δισ. ευρώ, το νέο Πρόγραμμα θα συνεχίσει να προάγει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, επιτρέποντας στις πολιτιστικούς-δημιουργικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες του πολιτισμού να συν-δημιουργούν και να συνεργάζονται, ξεπερνώντας τα εθνικά τους σύνορα, φτάνοντας σε ευρύτερα ακροατήρια, αντιμετωπίζοντας τα τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα και στηρίζοντας τους νέους καλλιτέχνες. Το σκέλος του MEDIA θα συνεχίσει να στηρίζει σχέδια με ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση. Ταυτόχρονα θα βοηθάει στην ανάπτυξη νέων ταλέντων στο χώρο του κινηματογράφου και με τη στηρίξη των νέων τεχνολογίων θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Η εφαρμογή του Προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το 2021 και θα ολοκληρωθεί το 2027.

Για περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ.