Δύο νέες μελέτες για τον μουσικό τομέα από το «Music Moves Europe»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Δύο νέες μελέτες για τον μουσικό τομέα δημοσιεύθηκαν από τη δράση «Music Moves Europe» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης του 2018 για τη μουσική ξεκίνησε σειρά ερευνών με στόχο να απαντήσει στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μουσικός τομέας. Βασικοί στόχοι ήταν (α) να βελτιώσει τα φτωχά στατιστικά του τομέα, (β) να κατανοήσει τις τάσεις της αγοράς καθώς και να αναπτύξει τους βιώσιμους εκείνους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την παρακολούθησή της και (γ) να εντοπίσει και να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε και δημοσίευσε δύο νέες μελέτες:

Για περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ.