Διημερίδα του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας στη Λέσβο (16 & 17 Απριλίου 2019) – Πρόσκληση εγγραφής

Posted on Posted in Εκδηλώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις
Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας  πραγματοποιεί διημερίδα στο νησί της Λέσβου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου και το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Η διημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, με τίτλο «Πολιτισμός και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».
Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/Τμήμα Ε.Ε., είναι ο συντονιστικός φορέας για την προώθηση του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020».
 

Σκοπός της διημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τόσο από το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη όσο και από άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.
 
Κατά την πρώτη ημέρα (16/4) της διημερίδας θα διεξαχθεί Συνάντηση Πολιτιστικών και Δημιουργικών Φορέων Λέσβου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στην Αγία Παρασκευή. Εκεί, οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς θα μπορούν να μεταφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους από συμμετοχή σε κάποια διακρατική συνεργασία, όχι απαραίτητα μέσω της Δημιουργικής Ευρώπης, με σχετική εισήγηση στους παρακάτω θεματικούς άξονες:
— Διασυνοριακή κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτισμού,
— Διεύρυνση κοινού
— Ανάπτυξη δεξιοτήτων: (α) ψηφιοποίηση, (β) νέα επιχειρηματικά μοντέλα στον πολιτισμό, (γ) κατάρτιση και εκπαίδευση φορέων και επαγγελματιών
— Διαπολιτισμικός διάλογος και ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων.
Επίσης, θα γίνει παρουσίαση της πολιτιστικής χορηγίας ως εργαλείο χρηματοδότησης πολιτιστικών-δημιουργικών φορέων, από εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ.
 
Κατά τη δεύτερη ημέρα (17/4) θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τον Πολιτισμό αλλά και γενικότερες δράσεις, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης. Για τον λόγο αυτό, έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των σημαντικότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι τα ERASMUS+, URBACT, LIFE, COSME, Horizon 2020 και Ευρώπη για τους Πολίτες. Οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες και να δώσουν πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία μιας αίτησης για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
 
Όσοι από ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διημερίδα, μπορείτε να εγγραφείτε στους παρακάτω συνδέσμους: