Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων με τίτλο «Bridging culture and audiovisual content through digital»

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Δημοσιεύτηκε, την Παρασκευή 16/01/2020, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων με τίτλο «Bridging culture and audiovisual content through digital» και προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις 14/5/2020 (17:00 ώρα Βρυξελλών)

Το διατομεακό σκέλος του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη παρέχει, μέσω της παρούσας πρόσκλησης, υποστήριξη στις δοκιμές νέων επιχειρηματικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για την προώθηση της ανάπτυξης πολιτικών καινοτομίας, δημιουργικότητας, ανάπτυξης κοινού, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και μοντέλων διαχείρισης μέσω της στήριξης της διακρατικής πολιτικής συνεργασίας.

Στην πρότασή της για τη Δημιουργική Ευρώπη μετά το 2020, η Επιτροπή συμπεριέλαβε τη δημιουργία ενός εργαστηρίου δημιουργικής καινοτομίας και διατομεακής συνεργασίας. Υπό το πρίσμα αυτό και με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατου εργαστηρίου, θα διερευνηθεί η δυναμική των διατομεακών συνεργασιών μέσω της χρηματοδότησης πιλοτικών σχεδίων και της υποστήριξης δραστηριοτήτων στις διασταυρούμενες οδούς μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα και της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών.

Για πληροφορίες και υποβολή πρότασης παρακαλούμε πατήστε εδώ.