Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας για το 2020 (EACEA 32/2019)

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκαν από την EACEA τα αποτελέσματα της πρόσκλησης για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας του 2020 (EACEA 32/2019). Σημαντική ήταν, και για αυτήν τη χρονιά, η επιτυχία των ελληνικών συμμετοχών. Στα επιλεχθέντα projects θα συμμετέχουν συνολικά 20 ελληνικοί φορείς, οι οποίοι -βάσει των προϋπολογισθέντων εξόδων- θα λάβουν 1,031,168 €.

Συγκεκριμένα, για τα μικρής κλίμακας Σχέδια Συνεργασίας, συνολικά 34 ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε εταιρικά σχήματα που κατέθεσαν αίτηση προς χρηματοδότηση (είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίροι). Από αυτούς, σε project που τελικά επιλέχθηκαν, συμμετέχουν συνολικά 14 φορείς (ποσοστό επιτυχίας 41,18%) και αναμένεται να λάβουν 608,366€. Όσον αφορά μόνο τους επικεφαλής, συνολικά κατατέθηκαν 7 προτάσεις με ελληνικό οργανισμό ως επικεφαλής, από τις οποίες επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση οι 2 προτάσεις (ποσοστό επιτυχίας 28,57%). Η χρηματοδότηση των δύο επιλεχθέντων project, συνολικά για όλους τους εταίρους που συμμετέχουν, αντιστοιχεί σε 386,467 €.

Για τα μεγάλης κλίμακας Σχέδια Συνεργασίας, συνολικά 23 ελληνικοί φορείς συμμετείχαν σε εταιρικά σχήματα που κατέθεσαν αίτηση προς χρηματοδότηση (είτε ως επικεφαλής είτε ως εταίροι). Από αυτούς, σε project που τελικά επιλέχθηκαν, συμμετέχουν συνολικά 6 ελληνικοί φορείς (ποσοστό επιτυχίας 26,09%) και αναμένεται να λάβουν 422,802 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, ΕΔΩ.

Για τη λίστα ελληνικών οργανισμών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ΕΔΩ.