Έκθεση Προόδου «Δημιουργική Ευρώπη»: Περισσότεροι από 100 ελληνικοί πολιτιστικοί φορείς συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Ανάμεσα στις επιτυχημένες χώρες του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη συγκαταλέγεται η Ελλάδα, όπως προκύπτει από την έκθεση του 2019 για την πρόοδο του Προγράμματος (Monitoring Report 2019).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις έντεκα χώρες -από τις συνολικά 41 που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα- όπου περισσότεροι από 100 Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί φορείς έχουν συμμετάσχει σε projects χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα από το 2014 έως και το 2019.

Παραπάνω βλέπουμε τον χάρτη με τις συμμετοχές ανά χώρα στα Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας από το 2014 έως και το 2019. Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχουν χρηματοδοτηθεί συνολικά περισσότερα από 530 projects συνδέοντας 3.120 πολιτιστικούς φορείς από όλη την Ευρώπη.

Ενδεικτικό της ποιότητας των projects στα οποία συμμετέχουν οι ελληνικοί φορείς, είναι ότι στην ίδια έκθεση (Monitoring Report 2019) κατά την περιγραφή των καλών πρακτικών του Προγράμματος, αναφέρονται μια σειρά από projects με ελληνικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς: