Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Posted on Posted in Εκδηλώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, αρμόδιος φορέας προώθησης του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση (webinar) τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, στις 10 π.μ. με θέμα «Τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας στο νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027».

Στη συνάντηση θα γίνει ενημέρωση:

— για τις νέες δράσεις στο νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη,

— για τα τρία είδη των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας και τις επικείμενες προσκλήσεις και

— τις αλλαγές σε σχέση με το παλαιότερο Πρόγραμμα (2014-2020).

Επίσης, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό τομέα.