Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη γίνεται… «Πράσινο»!

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Μια νέα μελέτη καθορίζει τα βήματα που πρέπει να κάνει το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για να γίνει πιο βιώσιμο και να υποστηρίξει τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς αναζητά πληροφορίες για το πώς να κάνει τα προγράμματά της πιο βιώσιμα. Το 2021, ανέθεσε τη μελέτη «Greening the Creative Europe programme» για να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να υποστηρίξει τις προσπάθειές της να καταστήσει το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη πιο φιλικό προς το περιβάλλον.

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία προωθώντας τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ταυτόχρονα, το ίδιο το πρόγραμμα θα επιδιώξει την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα, προωθώντας βιώσιμα μέσα μεταφοράς και περιβαλλοντικά υπεύθυνες συμπεριφορές.

Οι συγγραφείς της μελέτης εργάστηκαν για να επεξεργαστούν οδηγίες για τους αιτούντες και τους δικαιούχους να αναπτύξουν συστάσεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πράσινων πτυχών των προτάσεων έργων συλλέγουν καλές πρακτικές που υποστηρίζουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για μια πράσινη μετάβαση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα τεκμηριώνουν την πρόοδο το προηγούμενο πρόγραμμα Creative Europe (2014-2020) όσον αφορά τα έργα που επιδίωκαν στόχους βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.

Τη μελέτη για την «πράσινη μετάβαση» του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ.