Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας στη συνάντηση των Γραφείων στις Βρυξέλλες

Posted on Posted in Εκδηλώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας συμμετείχε μαζί με τα υπόλοιπα 39 Γραφεία Δημιουργική Ευρώπη, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2023 στις Βρυξέλλες, με θέμα τον καθορισμό των δράσεων και των προτεραιοτήτων του Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027» για την επόμενη χρονιά.

Τη συνάντηση διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), ο οποίος διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών μέσων, του αθλητισμού, της ιθαγένειας και του εθελοντισμού. Σημειώνεται πως ήταν η πρώτη συνάντηση των Γραφείων που πραγματοποιήθηκε μετά την καραντίνα λόγω του COVID-19.

Την πρώτη ημέρα η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πολιτικές που αφορούν στον Πολιτισμό, όπως αυτές διαμορφώθηκε από το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών (Annual Work Programme) του 2024 και στις επιτυχίες του Προγράμματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εφαρμογή και στα αποτελέσματα του Διατομεακού Σκέλους (Cross-sectoral strand) του 2023, καθώς και στην αξιολόγηση του Προγράμματος από την EACEA.

Σημαντική ήταν η παρουσίαση που έγινε με τίτλο «Creative Europe Goes Green!», στην οποία παρουσιάστηκαν projects με «πράσινο» περιεχόμενο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν τα projects του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στην Πράσινη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη δεύτερη ημέρα, έγιναν ξεχωριστές συναντήσεις των δύο υποπρογραμμάτων (Πολιτισμός και MEDIA). Στο υποπρόγραμμα Πολιτισμός τα Γραφεία συζήτησαν τη διατομεακή προτεραιότητα της Πρόσκλησης των Ευρωπαϊκών Σχεδίων Συνεργασίας που αφορά στην συμπεριληπτικότητα και την αναπηρία στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και στα projects του Προγράμματος. Στη συνέχεια συζητήθηκαν οι βασικές δράσεις του υποπρογράμματος, με την έμφαση να δίνεται στα Ευρωπαϊκά Σχέδια Συνεργασίας, στη δράση Culture Moves Europe καθώς και στην επικοινωνιακή διαχείριση των δράσεων του Προγράμματος.