Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας: Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα Πολιτισμός & Περιβάλλον (9/11/2022)

Posted on Posted in Εκδηλώσεις

Το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας διοργανώνει συνέδριο με θέμα 𝝥𝝤𝝠𝝞𝝩𝝞𝝨𝝡𝝤𝝨 𝝟𝝖𝝞 𝝥𝝚𝝦𝝞𝝗𝝖𝝠𝝠𝝤𝝢 στα πλαίσια του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει φιλόδοξο νομοθετικό έργο σε διάφορους τομείς πολιτικής για την υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεών της ως προς την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα με αυτήν την προσπάθεια, οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν μια δυναμική παρουσία […]