Νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) αποφάσισε την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τις προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας και της Κυκλοφορίας Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων (Λογοτεχνική Μετάφραση) του 2023. Συγκεκριμένα: 1. Για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 (Βρυξελλών). Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν […]