Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το Journalism Partenrships

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις δύο προσκλήσεις που αφορούν το Journalism Partnership και απευθύνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο Διατομεακό Σκέλος (Cross-Sectoral Strand) του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027. Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις είναι: NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα των μέσων ενημέρωσης να γίνει […]