Άνοιξε η πρόσκληση για τα Ευρωπαϊκά Σχέδια Συνεργασίας (Cooperation Projects)

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Αυτή η πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και ενδιαφερόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Με προϋπολογισμό περίπου 60 εκατ. ευρώ, η δράση θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, για να αυξηθεί η διασυνοριακή […]