Πρόσκληση για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Πολιτιστική Διαχείριση

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η Πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε όσους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς έχουν ως στόχο την προστασία και την ευρύτερη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομίας από την κλιματική αλλαγή και από άλλους φυσικούς κινδύνους που δύνανται να την απειλήσουν, έχοντας βρει καινοτόμες μεθόδους για να υλοποιήσουν αυτόν τον στόχο. Στις καινοτόμες μεθόδους μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση της τεχνολογίας, προκειμένου να προστατευτεί η πολιτιστική κληρονομιά από την κλιματική αλλαγή, νέες εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών κ.α. Ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων, σε ό,τι αφορά τη δράση αυτή, έχει οριστεί η 20η Απριλίου του 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτήν την Πρόσκληση, πατήστε εδώ.