Νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για τις προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) αποφάσισε την αναβολή της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τις προσκλήσεις των Διακρατικών Σχεδίων Συνεργασίας και της Κυκλοφορίας Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων (Λογοτεχνική Μετάφραση) του 2023.
Συγκεκριμένα:

1. Για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 9 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 (Βρυξελλών). Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 23 Φεβρουαρίου 2023.
2. Αντίστοιχα, για την Κυκλοφορία Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων (Λογοτεχνική Μετάφραση), η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 7 Μαρτίου 2023 και ώρα 17.00 (Βρυξελλών) –από 21/2/2023 ήταν η αρχική καταληκτική ημερομηνία.
Η απόφαση λήφθηκε κατόπιν αιτήματος του γραφείου της Επιτρόπου και της Γενικής Διεύθυνσης EAC, και δεδομένων των εξαιρετικών συνθηκών της τρομερής φυσικής καταστροφής στην Τουρκία και τη Συρία.