Η Ευρώπη Υποστηρίζει τον Πολιτισμό

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η δράση Europe Supports Culture (η Ευρώπη Υποστηρίζει τον Πολιτισμό), βασίζεται σε μία μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των γραφείων δημιουργικής Ευρώπης της Αυστρίας και της Γερμανίας και στόχος του είναι να παρουσιάσει όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στους ευρωπαϊκούς, πολιτιστικούς φορείς. Ο ιστότοπος Europe Supports Culture παρουσιάζει τουλάχιστον 13 προγράμματα της ΕΕ, στα γερμανικά και στα ελληνικά, εξηγώντας το γενικό πεδίο εφαρμογής κάθε προγράμματος και εστιάζοντας στις ευκαιρίες που αυτά τα προγράμματα παρέχουν στους πολιτιστικούς φορείς που υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση. Λαμβάνοντας υπόψιν τις εμπειρίες των γραφείων δημιουργικής Ευρώπης, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ετερόκλητων πολιτιστικών φορέων που έχουν, κατά καιρούς, υποβάλλει αιτήσεις για χρηματοδότηση, ο ιστότοπος αυτός παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που οι πολιτιστικοί φορείς χρειάζονται, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο τους.

Ο ιστότοπος αυτός παρέχει, στους πολιτιστικούς φορείς, πληροφορίες για:

 • Την Επιδότηση Ασύλου και Μετανάστευσης
 • Το Πρόγραμμα Δημιουργικής Ευρώπης
 • Την Ψηφιακή Ευρώπη
 • Το Εrasmus+
 • Την Ευρωπαϊκή Επιδότηση για την Περιφεριακή Ανάπτυξη
 • Την Ευρωπαϊκή Επίδότηση για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και την Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Την Ευρωπαϊκή, Κοινωνική Επιδότηση
 • Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
 • Την Παγκόσμια Ευρώπη (Global Europe)
 • Το Horizon Europe
 • Το Interreg
 • Το InvestEU
Για περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με τον ιστότοπο αυτό, πατήστε ΕΔΩ