Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) η πρόσκληση με θέμα την υποστήριξη της υλοποίησης του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (European Heritage Label).

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την ενίσχυση του αισθήματος πολιτών ότι ανήκουν στην Ένωση. Η εστίαση στην ευρωπαϊκή διάσταση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και των κοινών αξιών που αντιπροσωπεύουν είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του Σήματος. Ο τρέχων αριθμός τοποθεσιών με το Σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (48) αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα που στοχεύουν στην αύξηση της ικανοτήτων των χώρων με Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και στην ενίσχυση της ορατότητας και του αντίκτυπου του Σήματος γενικά.

Συγκεκριμένα, η πρόσκληση θα υποστηρίξει έναν οργανισμό ή μια κοινοπραξία οργανισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building), που δραστηριοποιούνται στους δημιουργικούς και πολιτιστικούς τομείς ή εκτελούν εργασίες ανάπτυξης ικανοτήτων.

Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας οργάνωσης ομπρέλας του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα δημιουργήσει δικτύωση, συνεργασία, εκπαίδευση και ευκαιρίες μεταξύ των συμμετεχόντων χώρων στο Σήμα. Αυτός ο οργανισμός-ομπρέλα του Σήματος θα είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα συμβάλει στην υλοποίηση των γενικών στόχων του Σήματος για την «ενίσχυση της αίσθησης συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στην Ένωση, ιδίως των νέων, με βάση κοινές αξίες και στοιχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και εκτίμηση της εθνικής και περιφερειακής ποικιλομορφίας και ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου».

Ο οργανισμός-ομπρέλα θα υποστηρίξει όλο το φάσμα των συμμετεχόντων στο Σήμα και τις συνέργειές τους με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα μαζί με τους τομείς της εκπαίδευσης.

Οι τρεις βασικοί στόχοι θα είναι:

1. Ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ των χώρων του Σήματος, των εθνικών αρχών και των ενεργών παικτών στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
2. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των χώρων του Σήματος και εθνικών αρχών,
3. Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της προώθησης δραστηριοτήτων των χώρων του Σήματος καθώς και του Σήματος εν γένει.

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της δράσης θα είναι 3 εκατ. ευρώ.

Λήξη προθεσμία υποβολής αιτήσεων 5 Οκτωβρίου 2022 (17.00 ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση, ΕΔΩ.