Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για το Journalism Partenrships

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις δύο προσκλήσεις που αφορούν το Journalism Partnership και απευθύνονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι προσκλήσεις εντάσσονται στο Διατομεακό Σκέλος (Cross-Sectoral Strand) του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027.

Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις είναι:

  1. NEWS – Journalism Partnerships – Collaborations, η οποία στοχεύει να βοηθήσει τον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα των μέσων ενημέρωσης να γίνει πιο βιώσιμος και ανθεκτικός, ιδίως υποστηρίζοντας τις διασυνοριακές συνεργασίες μέσων ενημέρωσης. Αυτή η υποστήριξη θα προωθήσει τον μετασχηματισμό των μέσων ενημέρωσης, την αξιόπιστη αναφορά και τις δεξιότητες για τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης, για παράδειγμα με την ανάπτυξη προτύπων παραγωγής μέσων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ.
  2. NEWS – Journalism Partnerships – Pluralism, όπου, εκτός από μια καθαρά οικονομική πτυχή, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν κρίσιμο και πολύτιμο ρόλο στις κοινωνίες και συμβάλλουν στην τήρηση των βασικών αρχών της ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Αυτή η υποστήριξη επιδιώκει να προστατεύσει τους τομείς των μέσων ενημέρωσης που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών, όπως τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα κοινοτικά μέσα ενημέρωσης, η ερευνητική δημοσιογραφία και οι οργανισμοί που μεταδίδουν ειδήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Η υποστήριξη θα στοχεύει οργανισμούς με εμπειρία στα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα πραγματοποιούν επαναχορήγηση (υποστήριξη σε τρίτους). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Οι προσκλήσεις θα μείνουν ανοιχτές έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2024.

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο που οργανώνει η EACEA στις 6 Δεκεμβρίου 2023.