Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη λογοτεχνική μετάφραση!

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

Μεμονωμένοι οργανισμοί ή μέλη κοινοπραξιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσκληση της Διακρατικής Κυκλοφορίας Ευρωπαϊκών Λογοτεχνικών Έργων (πρώην Λογοτεχνική Μετάφραση).

Με προϋπολογισμό 5 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόσκληση θα υποστηρίξει λογοτεχνικά έργα που θα μεταφράσουν, δημοσιεύσουν, διανείνουν, προωθήσουν ένα πακέτο τουλάχιστον 5 έργων μυθοπλασίας (μυθιστορήματα, ποίηση, κόμικς κ.λπ.).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2023

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένοι αιτούντες ή ως μέλη κοινοπραξίας τουλάχιστον 2 επιλέξιμων οργανισμών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έργα διαφορετικού μεγέθους με διαφορετικό ανώτατο όριο για τον αριθμό των μεταφρασμένων βιβλίων και τη χρηματοδότηση που έλαβαν

έργα μικρής κλίμακας: Τα έργα που προτείνουν μετάφραση τουλάχιστον 5 έως και 10 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 100.000 €
έργα μεσαίας κλίμακας: Τα έργα που προτείνουν μετάφραση έως και 20 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 200.000 €
έργα μεγάλης κλίμακας: Τα έργα που προτείνουν μετάφραση τουλάχιστον 21 διαφορετικών βιβλίων μπορούν να λάβουν έως και 300.000 €

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές συνθήκες του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, θα ενθαρρυνθούν έργα με στόχο την παροχή ευρωπαϊκών ή ουκρανικών βιβλίων στην ουκρανική γλώσσα σε Ουκρανούς πρόσφυγες και εκτοπισμένους. Από αυτή την άποψη, η εκτύπωση, διανομή και προώθηση ευρωπαϊκών ή ουκρανικών έργων μυθοπλασίας στα ουκρανικά θα είναι επιλέξιμη.

Αυτά τα έργα θα πρέπει να εξακολουθούν να πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 μεταφράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο ΕΔΩ.