Δημιουργική Ευρώπη: αυξημένος προϋπολογισμός το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

Posted on Posted in Νέα - Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις

H  Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Με προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2021, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση της COVID-19 και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Το σκέλος Πολιτισμός του προγράμματος θα περιλαμβάνει νέες προσκλήσεις και πρωτοβουλίες για τους τομείς της μουσικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών του θεάματος και της λογοτεχνίας. Επιπλέον, θα δρομολογήσει ένα πρόγραμμα κινητικότητας, που θα προσφέρει ευκαιρίες σε καλλιτέχνες, δημιουργούς ή επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για επαγγελματική εξέλιξη ή για διεθνείς συνεργασίες και για να αναζητήσουν νέο κοινό, συμπαραγωγές ή συνδημιουργίες ή για να παρουσιάσουν το έργο τους.

Το σκέλος MEDIA επικεντρώνεται στον οπτικοακουστικό τομέα και εισάγει πολλές νεωτερικότητες το 2022. Θα χρηματοδοτηθεί η στήριξη της ανάπτυξης καινοτομικών βιντεοπαιχνιδιών και εμπειριών εικονικής πραγματικότητας. Μια νέα δράση, με την ονομασία «MEDIA 360 μοιρών», θα απευθύνεται σε κορυφαία φόρουμ του κλάδου που συνεργάζονται με επιχειρήσεις σε ολόκληρη την οπτικοακουστική αλυσίδα. Για την περαιτέρω τόνωση της καινοτομίας, θα δρομολογηθεί η πύλη για πρόσβαση στην αγορά με τη στήριξη του MEDIA («MEDIA market gateway») για τις πιο ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις. Η συνεργασία μεταξύ κινηματογραφικών φεστιβάλ θα ενισχυθεί μέσω δικτύων.

Τέλος, το Διατομεακό σκέλος θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας για κοινά έργα καινοτομίας τα οποία αφορούν πολλούς δημιουργικούς τομείς και θα συμβάλει επίσης στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους. Θα διευρύνει, ακόμη, τη στήριξη προς τα ειδησεογραφικά μέσα με πρόσθετα μέτρα για την προαγωγή της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα αντιμετωπίσει επίσης βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Θα απαιτηθεί η χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα MEDIA για την εφαρμογή στρατηγικών οικολογικού προσανατολισμού και πολυμορφίας, καθώς και ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα συμβάλει, επομένως, σημαντικά στις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που καλύπτουν πρόσθετες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η συμβολή στη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη της εβραϊκής ζωής — καθώς και το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας ενθαρρύνονται επίσης να χρησιμοποιούν το CulturEU, τον διαδικτυακό οδηγό για όλες τις δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης που τους προσφέρονται, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα. Ο διαδραστικός ιστότοπος συγκεντρώνει συνολικά 75 δυνατότητες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, από τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Horizon Europe» έως τα διαρθρωτικά ταμεία και το InvestEU.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2022 για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»