Ψηφιακός μετασχηματισμός

1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

2. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

3. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – “Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων”

4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη (Digital Europe)”