Οικονομία & Απασχόληση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ευρωπαϊκή Ένωση – Τομείς Οικονομίας

2. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Οικονομία

3. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

4. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. EPSO – European Personnel Selection Office

2. EURES – Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

3. Ευρωπαϊκή  Επιτροπή – Πολιτικές για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Ενσωμάτωση

4. Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εργασία