Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον

1. Περιβαλλοντική πολιτική της Eυρωπαϊκής Ένωσης

2. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Κλιματική αλλαγή

4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE

5. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus

6. Μελέτη για την κλιματική αλλαγή (καθ. Μηνάς Καφάτος, Chapman University)

7. Υπουργείο Εξωτερικών – Περιβαλλοντική Πολιτική

8. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)

9. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης