Ανθρώπινα Δικαιώματα – Κράτος Δικαίου

1. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2. Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ – Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

3. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

4. Συμβούλιο της Ευρώπης – Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

5. Διεθνής Αμνηστία

6. Υπουργείο Εξωτερικών – Ανθρώπινα Δικαιώματα

7. Ο.Η.Ε – Ανθρώπινα Δικαιώματα

8. UNICEF – Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού