Θεματικές ενότητες Διάσκεψης

Οι θεματικές της Διάσκεψης είναι:

1) η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον,

2) η υγεία,

3) η ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,

4) η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο,

5) οι αξίες, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η ασφάλεια,

6) ο ψηφιακός μετασχηματισμός,

7) η ευρωπαϊκή δημοκρατία,

8) η μετανάστευση,

9) η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η νεολαία και ο αθλητισμός,

10) η καινοτομία.

καθώς και άλλες θεματικές μη σχετιζόμενες με τα παραπάνω.

Όλες αυτές οι θεματικές συνιστούν ένα συνεκτικό σύνολο, το οποίο ταυτίζεται με τις προτεραιότητες που έχουν θέσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά Όργανα ως Στρατηγική Ατζέντα για την περίοδο 2019-2024. Ομοίως, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. για τα έτη 2021-2027, σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης (NextGeneration EU -NGEU) – ένα προσωρινό χρηματοδοτικό μέσο για την τόνωση της ανάκαμψης – , επικεντρώνονται στα παραπάνω πεδία, συνιστώντας τη μεγαλύτερη δέσμη μέτρων ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ στην Ευρώπη.