Memory of Water

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχεδίου και να παρακολουθήσετε και το σχετικό trailer πατήστε εδώ.

 

Οι μελέτες για την πολιτιστική μνήμη του 21ου αιώνα έχουν μετακινηθεί από την ατομική και συλλογική μνήμη στη διερεύνηση της δι-εθνικής μνήμης. Οι διευρωπαϊκές αφηγήσεις του πρόσφατου βιομηχανικού παρελθόντος που αναπτύσσονται με διάφορους τρόπους στις διαφορετικές πόλεις, είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία, όπως για παράδειγμα το κοινό πρόγραμμαΓκόβαν και Γκντανσκ, με διακύβευμα την τύχη των παλαιών ναυπηγείων.

Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης σέβονται το μεταβιομηχανικό τοπίο ως πολιτιστική κληρονομιά, άλλοι είναι αποφασισμένοι να το σβήσουν για να το αντικαταστήσουν με μεγάλες εμπορικές επενδύσεις και gentrification (αστικό εξευγενισμό), ενώ άλλοι (έχοντας κατά νου τα πλοία και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου) μιλούν γιατις δυνατοτήτες «επαναβιομηχάνισης».

 

Η «μνήμη του νερού» ξεκινά από την υπόθεση ότι η (πολιτιστική) μνήμη αποθηκεύεται στα μόρια του νερού στα ποτάμια μας –και χρειάζεται να ξεκλειδωθεί και να ερμηνευτεί. Κάθε μία από τις πόλεις εταίρους μας έχει ιδιαίτερες αφηγήσεις σε ό,τι αφορά τον 20ο αιώνα, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν όλοι έχουμε μια κοινή εμπειρία. Κάθε ένας από εμάς έχει βιώσει την απώλεια της βιομηχανίας από τα παρόχθια μέτωπά μας είτε αφορά τη ναυπηγική βιομηχανία, τη βαμβακουργία κά.

 

Το πρόγραμμα θα κάνει μια διετή ανάλυση των αναμνήσεων που περιέχονται στις ιστορίες των ποταμών μας, διερευνόντας την ατομική και τη συλλογική μνήμη σε κάθε τόπο, με την υποστήριξη κοινωνικά στρατευμένων καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν συμμετοχικές καλλιτεχνικές πρακτικές.  Στη συνέχεια, θα προπαθήσει να ξεκλειδώσει τη διευρωπαϊκή μνήμη: συγκρίνοντας, αντιπαραβάλλοντας, μοιράζοντας και μαθαίνοντας από την ερμηνεία του παρελθόντος του άλλου. Τέλος, και ζωτικής σημασίας, οι καλλιτέχνες και οι δημότες μπορούν να μοιράζονται το έργο και τα ευρήματά τους με πολιτικούς, αρχιτέκτονες, κυβερνήσεις, πολεοδόμους και προγραμματιστές για να επηρεάσουν την αναγέννηση και τον μελλοντικό σχεδιασμό με την προβολή νέων πιθανών μελλοντικών προοπτικών που σέβονται και ενσωματώνουν τη διευρωπαϊκή πολιτιστική μνήμη.

 

Οι πόλεις που συμμετέχουν στη Σουηδία, την Πολωνία, τη Σκωτία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και την Ιρλανδία έχουν εξουσιοδοτήσειμια ομάδα κοινωνικά στρατευμένων καλλιτεχνών που εργάζονται σε κοινοτικό περιβάλλον για να διερευνήσουν την τοπική εμπειρία των προβλημάτων και των ζητημάτων διαβίωσης στις παρόχθιες μεταβιομηχανικές ζώνεςπολιτιστικής κληρονομιάς. Οι καλλιτέχνες δουλεύουν με πρώην εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, με τις παραμελημένες εμπειρίες γυναικών και εθνοτικών μειονοτήτων,με τη διερεύνησητου αρχιτεκτονικού και μεταβιομηχανικού τοπίου, τη βιοποικιλότητα στο τοπίο ή τις ιστορίες / μύθους και θρύλους από το παρελθόν. Σε οποιαδήποτε πόλη λειτουργούν οι καλλιτέχνες μας, ενισχύουν τις φωνές που προηγουμένως ήταν σιωπηλές ή αγνοήθηκαν και συνεργάζονται με το επιτόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό.

 

Η μνήμη του νερού είναι η έννοια: η έννοια του ξεκλειδώματος των αναμνήσεων, των μυρωδιών, των γεύσεων, των επιστημονικών συνθέσεων μέσα στα μόρια του νερού του ποταμού. Αυτή είναι η αφετηρία και η έμπνευση που, ελπίζουμε ότι θα κατανοηθεί από τους μηχανικούς, τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές ως σημείο εκκίνησης τόσο για επιστημονική όσο και για δημιουργική εξερεύνηση.

 

Η δημιουργία της πολυεθνικής πλατφόρμας «Μνήμη του νερού» θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα διεθνών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινού που θα εστιάζεται στα θέματα:

  • την ιδέα της κοινής ευρωπαϊκής γης
  • την προβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς
  • ο ρόλος των ποταμών στην αναζωογόνηση των αστικών ζωνών

 

Η πρακτική των καλλιτεχνών και τα έργων από κάθε συμμετέχουσα πόλη θα συζητηθούν μέσα από το πρίσμα της «μνήμης του νερού» σε μια σειρά Citylabs. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους καλλιτέχνες να μάθουν και να μοιραστούν την υψηλήςποιότητας κοινωνικά στρατευμένη συμμετοχική καλλιτεχνική πρακτική που ορισμένες από τις συμμετέχουσες χώρες έχουν αναπτύξει καλά σε ορισμένες περιοχές. Η «μνήμη του Νερού» θα δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή συνομιλία, μάθηση και πρακτική, που αναμένουμε ότι θα επηρεάσει την πολιτική σχεδιασμού και αναγέννησης στις συμμετέχουσες χώρες και θα συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

 

Οι καλλιτέχνες από κάθε συμμετέχουσα πόλη θα συναντηθούν αρχικά για να ανταλλάξουν την ατομική τους πρακτική. Θα εργαστούν ψηφιακά και εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια του προγράμματος και σε τρία residencies για να συν-δημιουργήσουν νέα έργα. Οι καλλιτέχνες θα μοιραστούν εμπειρίες, γνώση/μάθηση και πρακτική. Τα έργα τέχνης και τα ευρήματα θα συζητηθούν με πολιτικούς, προγραμματιστές και σχεδιαστές και θα αναπτυχθούν περαιτέρω για το επόμενο Citylab σε άλλη συμμετέχουσα πόλη. Τέλος, όλα τα συν-δημιουργημένα έργα τέχνης θα διαδοθούν ψηφιακά μαζί με τα ευρήματα από τη διετή διερεύνηση μας σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, που θα συνεχίσει να είναι προσβάσιμη και να ανανεώνεται και μετά το τέλος του προγράμματος.