Μετάφραση λογοτεχνικών έργων

Με στόχο την στήριξη των εκδοτών στη μετάφραση, την προώθηση και τη διάδοση της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, καθώς και στη διασυνοριακή κυκλοφορία της μέσω των παραδοσιακών και των ψηφιακών διαύλων, διατίθεται χρηματοδότηση για τη μετάφραση έργων μυθοπλασίας και για συναφείς δραστηριότητες προώθησης. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η μετάφραση λογοτεχνικών έργων, όπως μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποίηση, κόμικς κ.α. (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), η μετάφραση αποσπασμάτων για την προώθηση της πώλησης των δικαιωμάτων μεταφρασμένων έργων, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις για την προώθηση των έργων αυτών.

Υπάρχουν δύο (2) κατηγορίες σχεδίων λογοτεχνικής μετάφρασης:

1. Διετή σχέδια

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 100.000 € για δύο χρόνια.

2. Πολυετή σχέδια

Πρόκειται για έργα που εντάσσονται σε κάποια εταιρική συμφωνία διάρκειας τριών (3) ετών. Η μέγιστη χρηματοδότηση είναι 100.000 € ανά έτος και ανά εταιρική συμφωνία.

Το ποσοστό χρηματοδότησης των έργων λογοτεχνικής μετάφρασης καλύπτει κατά το μέγιστο το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

3 έως 10 βιβλία με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως 100. 000 € (Μέγιστο ποσοστό: 50%).

Επιλέξιμοι υποψήφιοι: Εκδότες με κύκλο εργασιών τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

Επιλέξιμα έργα: Μετάφραση και προώθηση ενός πακέτου υψηλής ποιότητας έργων (μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, ποιήματα, βιβλία κόμικς, παιδικά βιβλία).

Η στρατηγική πρέπει να κινείται στο ακόλουθο πλαίσιο: μετάφραση, διανομή και προώθηση του μεταφρασμένου πακέτου.

Επιλέξιμες γλώσσες:

Η γλώσσα του πρωτοτύπου και η γλώσσα της μετάφρασης πρέπει να είναι μία από τις επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ. (Προς το παρόν, μόνον η Ισλανδία και η Νορβηγία).

Η αρχαία Ελληνική και η Λατινική γλώσσα είναι επιλέξιμες. 

Η γλώσσα-στόχος πρέπει να είναι η μητρική γλώσσα του μεταφραστή.

Οι μεταφράσεις πρέπει να έχουν διασυνοριακή διάσταση: Όχι από μία επίσημη εθνική γλώσσα σε μία άλλη της ίδιας χώρας, π.χ. από τα Καστιλιάνικα στα Βασκικά).

Τα προς μετάφραση λογοτεχνικά έργα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (e-books), θα πρέπει να συνιστούν αφ’ ενός μυθοπλασία με υψηλή λογοτεχνική ποιότητα, και αφ’ ετέρου θα πρέπει οι συγγραφείς των εν λόγω έργων να είναι υπήκοοι / κάτοικοι των ανωτέρω επιλέξιμων χωρών. Επίσης, το σχέδιο λογοτεχνικής μετάφρασης πρέπει να αφορά σε πρωτότυπο έργο, που έχει ήδη δημοσιευθεί αλλά δεν έχει ακόμη μεταφραστεί, (εκτός και αν δικαιολογείται η ανάγκη για νέα μετάφραση 50 χρόνια μετά την τελευταία μετάφραση του εν λόγω έργου).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση που αφορά στα Σχέδια Λογοτεχνικής Μετάφρασης για το έτος 2020, παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ.