Διακρατικά σχέδια συνεργασίας

Το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί διακρατικά σχέδια συνεργασίας ώστε να βοηθήσει τους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ευρώπης να συνεργαστούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Παραδείγματα διακρατικών σχεδίων συνεργασίας είναι η διασυνοριακή ανταλλαγή έργων τέχνης μέσω δανεισμού, διεθνών περιοδειών και εκθέσεων, καθώς και οι συμπαραγωγές, οι κοινές περιοδείες και οι παραστάσεις πολιτιστικών οργανισμών από διαφορετικές χώρες.

Υπάρχουν δύο (2) ειδών διακρατικά σχέδια συνεργασίας:

 1.  Τα Σχέδια συνεργασίας μικρότερης κλίμακας

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον δύο (2) οργανισμοί ως εταίροι (partner) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον τριών χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου είναι δυνατόν να ανέλθει στο ποσόν των 200.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 60% του συνολικού κόστους του σχεδίου.

 1. Τα Σχέδια συνεργασίας μεγαλύτερης κλίμακας

Ένας (1) φορέας ως συντονιστής (leader) του σχεδίου και τουλάχιστον πέντε (5) οργανισμοί ως εταίροι (partner) από διαφορετικές χώρες (απαιτείται η εκπροσώπηση τουλάχιστον έξι χωρών). Η μέγιστη κοινοτική χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσόν  των 2.000.000 € και μπορεί να αντιστοιχεί μέχρι το 50% συνολικού κόστους του σχεδίου.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από την σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των συμμετεχουσών χωρών υπόκειται σε τακτικές αλλαγές και ως εκ τούτου προτείνεται η τακτική επίσκεψη στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα
 2. Να είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες
 3. Να έχουν συσταθεί ως νομικό πρόσωπο για τουλάχιστον δύο χρόνια
 4. Ο συντονιστής να έχει εξουσιοδότηση από όλους τους εταίρους
 5. Να υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλα τα έργα που εντάσσονται στην πρόταση.

Επιλέξιμες δράσεις:

 1. Πρέπει να σχετίζονται με τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα
 2. Οι δραστηριότητες που ανήκουν αμιγώς στον οπτικοακουστικό τομέα δεν είναι επιλέξιμες, γιατί χρηματοδοτούνται από το Υποπρόγραμμα MEDIA.

Επιλέξιμη περίοδος:

 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια των σχεδίων διακρατικής συνεργασίας ορίζεται στους 48 μήνες και για τις δύο κατηγορίες
 2. Έναρξη: Μάιος – Δεκέμβριος για την κατηγορία 1
 3. Έναρξη: Ιούνιος – Δεκέμβριος για την κατηγορία 2.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων της τελευταίας πρόσκλησης: 11 Δεκεμβρίου 2018

Ειδική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σχεδίων διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Ελληνικές συμμετοχές σε διακρατικά σχέδια συνεργασίας:

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

 1. Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) (επικεφαλής)
 2. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (εταίρος –  σχέδιο 1, σχέδιο 2)
 3. Τεχνόπολις Γκάζι ΑΕ Ο.Τ.Α. Προστασίας και Ανάδειξης Βιομηχανικού Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών (εταίρος)
 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων
 5. Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία (εταίρος)
 6. Entropia (εταίρος)
 7. ΘΕ.ΑΜ.Α – Θέατρο ΑΜΕΑ (εταίρος)
 8. Thraka (εταίρος)
 9. Δήμος Λιβαδειάς (εταίρος)
 10. Εταιρεία Πολιτισμού και Επικοινωνίας Αθηνών Art-On (εταίρος)
 11. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (εταίρος)
 12. Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος ( ARTEX) (εταίρος)
 13. Per-Theater-Formance (εταίρος)
 14. Θεοφάνης Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ ΕΕ (εταίρος)
 15. Action Synergy SA (εταίρος)
 16. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (εταίρος)
 17. Θέατρο Αερόπλοιο- Ένα Θέατρο για Παιδιά (εταίρος)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018

 1. Ariona Hellas ΑΕ (εταίρος, σχέδιο 1, σχέδιο 2, σχέδιο 3, σχέδιο 4)
 2. Μουσικές Εκδηλώσεις Συντονισμός Οργάνωση (ΜΕΣΟ) (εταίρος)
 3. Artika Αστική Εταιρεία Πολιτιστική Μη Κερδοσκοπική (εταίρος)
 4. Α. Ανθόπουλος – Α. Διολατζής Ο.Ε. (εταίρος)
 5. Mottus Terrae

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

 1. Θέατρο Αερόπλοιο – Τόπος Αλλού (επικεφαλής στο σχέδιο 1, εταίρος στο σχέδιο 2)
 2. Action Aid Ελλάς (εταίρος)
 3. Αction Synergy (εταίρος)
 4. Euromare (εταίρος)
 5. ImpactHubsLabs (εταίρος)
 6. Θεοφάνης Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ ΕΕ (εταίρος)
 7. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Μουσικών Σπουδών (εταίρος)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

 1. Ιόνιο Πανεπιστήμιο/ Τμήμα Τεχνών ήχου και Εικόνας (εταίρος)
 2. Symbiosis (εταίρος)
 3. Mottus Terrae (εταίρος)

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016

 1. Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου (επικεφαλής)
 2. Σύμβουλοι Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Έρευνας και Οργάνωσης ΕΠΕ  (εταίρος)
 3. Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης  (εταίρος)
 4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ  (εταίρος)
 5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  (εταίρος)
 6. Θέατρο τση Ζάκυνθος (εταίρος)
 7. Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης  (εταίρος)
 8. M.E.S.O. Music Events  (εταίρος)
 9. Δημοτικό και Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας (εταίρος)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016

 1. Αριόνα Ελλάς ΑΕ (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών) (επικεφαλής)
 2. Ευάγγελος Μαρκαντώνης ΕΠΕ (εταίρος)
 3. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (εταίρος)

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015

 1. Κοινωνικές συνεταιριστικές δραστηριότητες ευπαθών ομάδων (επικεφαλής)
 2. Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (εταίρος)
 3. Lykiardopoulos and Co –Highway Productions (επικεφαλής)
 4. Culturepolis (επικεφαλής)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015

 1. Reworks festival (εταίρος)
 2. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (εταίρος)
 3. Multitrab Productions (εταίρος)
 4. Πολυτεχνείο Κρήτης (εταίρος)
 5. Θέατρο ΟΜΜΑ (εταίρος)
 6. Βυρσοδεψείο (εταίρος)

ΜΙΚΡOTΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

 1. Motus Terrae (εταίρος)
 2. Bios exploring urban culture (εταίρος)
 3. Χρήστος Σαββίδης – Artbox (εταίρος)
 4. Quasi Stellar (εταίρος)
 5. International Intervention on Sustainable Development and Quality of Life (εταίρος)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

 1. Ελληνικό Φεστιβάλ (εταίρος)
 2. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (εταίρος)
 3. Αριόνα Ελλάς / Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών (εταίρος)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον κατάλογο των ελληνικών συμμετοχών.

Αν επιθυμείτε να προετοιμαστείτε για την υποβολή της αίτησης, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.