Υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός

Το Υπο-πρόγραμμα «Πολιτισμός» (Culture) δημιουργήθηκε λόγω της διαπίστωσης σε ευρεία κλίμακα ότι οι οργανισμοί του πολιτιστικού τομέα δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η ψηφιακή εποχή. Στόχος, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και η επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Δείτε τις ελληνικές συμμετοχές στο Υπο-πρόγραμμα «Πολιτισμός»:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/