Υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός 2021-2027

Το Υπο-πρόγραμμα «Πολιτισμός» (Culture) δημιουργήθηκε λόγω της διαπίστωσης σε ευρεία κλίμακα ότι οι οργανισμοί του πολιτιστικού τομέα δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τις ευκαιρίες που προσφέρει το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και η ψηφιακή εποχή. Στόχος, λοιπόν, είναι η οικονομική ανάπτυξη του κλάδου και η επέκταση των εργασιών του στον ευρωπαϊκό χώρο.

Δείτε τις ελληνικές συμμετοχές στο Υπο-πρόγραμμα «Πολιτισμός»:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/

Το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027/ Πολιτισμός, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Οριζόντιες δράσεις που καλύπτουν όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς: στηρίζει πολιτιστικά σχέδια διακρατικής συνεργασίας, δίκτυα επαγγελματικών οργανισμών, πλατφόρμες για την προώθηση των Ευρωπαίων καλλιτεχνών και έργων, πρόγραμμα κινητικότητας καλλιτεχνών ως φυσικά πρόσωπα.
  • Ειδική τομεακή στήριξη για τη συμπλήρωση των οριζόντιων δράσεων στους τομείς της μουσικής, των βιβλίων & των εκδόσεων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής, καθώς και σε άλλους τομείς.
  • Ειδικές δράσεις για την επιβράβευση και την προώθηση της αριστείας και της δημιουργικότητας, όπως τα βραβεία λογοτεχνίας, μουσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης και το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.